Lista aktualności Lista aktualności

„1000 drzew na minutę” w Nadleśnictwie Zwoleń

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Nadleśnictwie Zwoleń miała miejsce akcja sadzenia lasu pod hasłem „1000 drzew na minutę”.

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu.

Na początku omówiono zagadnienia dotyczące hodowli sadzonek oraz odnowienia lasu. Po udzieleniu instruktażu przez leśników, rozpoczęto sadzenie na odpowiednio przygotowanej powierzchni w leśnictwie Podgóra. Materiałem sadzeniowym była dwuletnia brzoza pochodząca z naszej szkółki leśnej. Razem posadziliśmy ok. 0,5 tysiąca młodych drzewek.

W podziękowaniu za udział w akcji szkoły otrzymały certyfikaty. Na zakończenie spotkania zorganizowano poczęstunek przy ognisku.

 

Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew. Warto wiedzieć, że w miejscu jednego wyciętego drzewa sadzi się ok. 13 nowych drzewek. W br. zaplanowano 170 ha do odnowienia w nadleśnictwie. Systematycznie zwiększa się udział innych gatunków niż sosna, głównie dębu, buka i jodły. Do odnowień wykorzystujemy także klony, jawory, brzozy, olchy, modrzewie. Na szkółce nadleśnictwa wielkość produkcji wynosi 3 mln szt. sadzonek. Przed posadzeniem młode drzewka są sortowane i zabezpieczane przed wyschnięciem. W zależności od wieku, gatunku i sposobu przygotowania gleby stosowane są różne techniki sadzenia. Najmniejsze sadzonki „trafiają” w szparę, a większe i starsze do jamki czy dołka.