Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna jest jednym z zadań realizowanych przez Nadleśnictwo Zwoleń.

Podstawowe cele edukacyjne:
- upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej,
- podnoszenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z lasów,
- budowanie zaufania dla działalności zawodowej leśników.

Bazę edukacyjną Nadleśnictwa stanowią:

1. Izba Edukacji Leśnej „Miodne" - utworzona w 2007 r., składa się z sali wystawowej, biblioteki oraz zewnętrznej ekspozycji. Wyposażona jest w środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie interaktywnych zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zgromadzone w niej zbiory przyrodnicze są atrakcją dla miłośników lasu, którzy chcą poznać bogactwo zwierząt i roślin, zasady gospodarowania w lasach oraz historię leśnictwa na tym terenie.

2. Ścieżka dydaktyczna „Nasze Drzewa" - znajduje się na terenie leśnictwa Podgóra. Jej długość wynosi 0,8 km. Składa się z 15 przystanków. Umożliwia praktyczną naukę rozpoznawania gatunków drzew.

3. Ścieżka przyrodniczo-leśna „Miodne" - ścieżka zapoznaje z różnymi aspektami leśnictwa i ochrony przyrody. Na trasie ścieżki znajdują się 2 rezerwaty przyrody „Miodne" i „Ługi Helenowskie" oraz kilka pomników przyrody. W czasie zwiedzania ścieżki można zaobserwować różne fazy rozwojowe lasu. Spotkać tu można chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Ścieżka rozpoczyna się w miejscowości Podgóra, jej długość wynosi 3,5 km. Obejmuje 15 przystanków tematycznych.

4. Ścieżka przyrodniczo-leśna „Krępiec" - utworzona w 1996 r. Trasa ścieżki prowadzi malowniczymi skarpami wzdłuż potoków „Brzeźniczka" i „Krępiec". Długość trasy wynosi 6 km.

5. Ścieżka rowerowa „Miodne" - rozpoczyna się przy siedzibie Nadleśnictwa, przebiega przez południową część Puszczy Kozienickiej. Jest podzielona na 5 odcinków. Jej długość wynosi 18 km.

6. Punkty edukacji leśnej - szkółki leśne - w leśnictwie Struga (tradycyjna) i Podgóra (koryta Dünemanna). Obiekty wykorzystane są do zapoznawania się z produkcją sadzonek drzew leśnych, ich hodowlą i pielęgnacją.

7. Leśna wiata edukacyjna - znajduje się w pobliżu siedziby Nadleśnictwa, jest miejscem spotkań z leśnikami z okazji różnych akcji i imprez okolicznościowych. Przy wiacie wyznaczone jest miejsce na ognisko.