Asset Publisher Asset Publisher

Zwalczanie chrabąszczy w Nadleśnictwie Zwoleń i na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

W dniach 04-31.05.2017 r. będzie prowadzona akcja zwalczania owadów dorosłych chrabąszczy ze względu na stwierdzone zagrożenie nadmiernego pojawu tego szkodnika w 2017 r.

Ogólna powierzchnia zaplanowana do zabiegu na terenie lasów Nadleśnictwa Zwoleń i na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się w gminie Kozienice, Garbatka-Letnisko oraz Pionki wynosi 1333,91 ha. Zabieg lotniczy planowany jest na powierzchni 1006,31 ha, w tym na terenie lasów niepaństwowych wsi Krasna Dąbrowa oraz Babki 96,10 ha; oprysk naziemny planowany jest na powierzchni 327,60 ha.

W opryskach będzie wykorzystany samolot Dromader-M18 i sprzęt naziemny – opryskiwacz typu ODW-1. Zabieg prowadzony będzie w godzinach porannych i wieczornych. Do oprysku zastosowany będzie insektycyd Mospilan 20SP w dawce 0,4 kg/ha dopuszczony do jednorazowego obrotu na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R – 495/2016d z dnia 21.10.2016 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R – 37/2008 z dnia 29.04.2008 r. na stosowanie zabiegów lotniczych przeciw brudnicy mniszce, chrabąszczom, zwójkom jodłowym, barczatce sosnówce ,osnui gwiaździstej, borecznikom sosnowym, śmietance modrzewiowej oraz ochojnikom. Zastosowana dawka 0,4 kg/ha jest nieszkodliwa dla pszczół.

W związku z przeprowadzeniem zabiegu, którego termin zostanie podany w specjalnych obwieszczeniach, ustala się termin karencji dla runa leśnego – 14 dni.