Aktualności

W dniu 5 czerwca 2018 r. w Nadleśnictwie Zwoleń miała miejsce wizyta studentów kierunku Forest Information Technology Wydziału Leśnego SGGW pod przewodnictwem prof. dr hab. Bogdana Brzezieckiego.

Wydarzenia

W dniach 15-17 czerwca odbędą się wydarzenia związane ze szczególnym miejscem w lasach świętokrzyskich – Wykusem, położonym na terenie Nadleśnictwa Suchedniów. W organizację przedsięwzięć upamiętniających poległych żołnierzy Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” po raz kolejny włączyli się leśnicy.